Bản tin an toàn thực phẩm

Nhập khẩu thực phẩm (tươi sống & đã chế biến)

Nhập khẩu thực phẩm (tươi sống & đã chế biến)

Tôi muốn nhập khoảng 90kg hàng mẫu về để giới thiệu và điều tra thị trường thì thủ tục NK như thế nào?

15/08/2017

Xem thêm