Nhập khẩu thực phẩm (tươi sống & đã chế biến)

I.Câu hỏi:

Sắp tới Tôi có nhập khẩu một số mặt hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam để kinh doanh. Sản phẩm cụ thể là thịt gà hầm sâm, thịt bò nấu súp đậu. Các sản phẩm trên đã qua chế biến, được gói trong túi giấy bạc. Có loại gói chung với cơm và củ sâm, có loại không có cơm. Vui lòng tư vấn giúp Tôi là sản phẩm trên khi nhập khẩu có cần phải xin giấy phép thú y hay không? Hay khi NK chỉ cần đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước. Và nếu SP trên có gói chung với cơm thì áp mã HS là cơm hay gà? Trước tiên Tôi muốn nhập khoảng 90kg hàng mẫu về để giới thiệu và điều tra thị trường thì thủ tục NK như thế nào?

Trả lời:

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Thủ tục nhập khẩu:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Do đó, khi Công ty nhập khẩu mặt hàng là thực phẩm gồm thịt gà hầm sâm, thịt bò nấu súp đậu thì chỉ cần kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

2. Mã số HS:

Căn cứ chú giải HS mục X Chú giải qui tắc 3(b) phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính thì: “Theo qui tắc 3(b) này, hàng hóa được coi như “ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ” phải có những điều kiện sau:

a) Phải có ít nhất hai loại hàng khác nhau, mà ngay từ ban đầu thoạt nhìn có thể xếp vào nhiều nhóm hàng khác nhau. Ví dụ: sáu cái nĩa rán không thể coi là một bộ theo qui tắc này, vì không thể xếp 6 cái nĩa rán vào hai nhóm hàng;

b) Gồm những sản phẩm hoặc hàng hóa được xếp đặt cùng nhau để đáp ứng một yêu cầu nhất định hoặc để thực hiện một chức năng xác định; và

c) Được xếp theo cách thích hợp để bán trực tiếp cho người sử dụng mà không cần đóng gói tiếp (ví dụ: đóng gói trong hộp, tráp, hòm).

Thuật ngữ trên bao trùm những bộ hàng, ví dụ như bộ hàng gồm nhiều thực phẩm khác nhau nhằm sử dụng để chế biến một món ăn hoặc bữa ăn ngay.

Các ví dụ về bộ hàng có thể được phân loại theo qui tắc 3(b) như sau:

Ví dụ 1:

a) Bộ thực phẩm bao gồm bánh xăng đuých làm bằng thịt bò, có và không có pho mát (Nhóm 16.02), được đóng gói với khoai tây chiên (nhóm 20.04): được phân vào nhóm 16.02.

b) Bộ thực phẩm dùng để nấu món Spaghetti (mỳ) gồm một hộp mỳ sống, một gói Pho mát béo và một gói nhỏ sốt cà chua, đựng trong một hộp các - tông.

Spaghetti sống thuộc nhóm 19.02

Pho mát béo thuộc nhóm 04.06

Nước sốt cà chua thuộc nhóm 21.03

Trong trường hợp này Spaghetti sống đem lại cho sản phẩm đặc tính cơ bản. Do đó, sản phẩm được phân loại như thể chỉ bao gồm Spaghetti sống thuộc nhóm 19.02.”

- Trường hợp Công ty xác định trong 2 mặt hàng: thịt gà hầm sâm, thịt bò nấu súp đậu thì mặt hàng nào chiếm đặc tính cơ bản thì áp dụng phân loại theo nguyên tắc 3(b) nêu trên.

- Trường hợp Công ty không phân biệt được trong 2 loại trên loại nào cho sản phẩm đặc tính cơ bản của hàng hóa thì áp dụng nguyên tắc 3(c): “Khi không áp dụng được qui tắc 3(a) hoặc 3(b), hàng hóa sẽ được phân loại theo qui tắc 3(c). Theo qui tắc này thì hàng hóa sẽ được phân loại vào nhóm có thứ tự sau cùng trong số các nhóm cùng được xem xét để phân loại.”

Đề nghị Công ty tham khảo quy định về phân loại hàng hóa như trên và căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu mà phân loại cho chính xác.

Hoặc Công ty có thể thực hiện theo các hình thức sau:

- Đề nghị cơ quan hải quan Phân loại trước theo Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung; Sau khi có kết quả phân loại trước thì Công ty có thể sử dụng mã HS này để khai báo cho hàng hóa nhập khẩu.

- Hoặc Công ty có thể trưng cầu giám định chuyên ngành để xác định thành phần cấu tạo để có cơ sở phân loại mã HS.

3. Trước tiên Tôi muốn nhập khoảng 90kg hàng mẫu về để giới thiệu và điều tra thị trường thì thủ tục NK như thế nào?

Trường hợp Công ty nhập khẩu theo hợp đồng mua bán thì Hồ sơ, thủ tục xuất nhập khẩu đề nghị Công ty tham khảo Điều 11 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống) hoặc tham khảo Điều 8, 9 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan điện tử)

II.Câu hỏi:

Công ty chúng tôi có hợp đồng mua bán với một công ty ở mỹ, mặt hàng là thịt bò tươi sống chưa qua chế biến, thời hạn hợp đồng ký kết là 01 năm. Nay tôi muốn biết các thủ tục có liên quan và mức thuế nhập khẩu, cách khai thủ tục và các phần việc có liên quan theo qui định của nhà nước VN, nói chung là các thủ tục có liên quan đến Hải quan để chúng tôi được nhập khẩu thịt bò từ mỹ vào VN đúng thủ tục pháp luật.Xin giúp đỡ chúng tôi,hướng dẫn cụ thể để chúng tôi làm tốt các qui định của Hải quan. Xin chân thành cảm ơn. Nguyễn Việt Hoài

Nội dung trả lời:

Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:
Do bạn đọc không nêu rõ thịt bò khi nhập khẩu nguyên con, nửa con không đầu hay thịt có pha xương, thịt lọc không xương nên chúng tôi không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể về mã HS cũng như mức thuế suất thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, bạn đọc có thể tham khảo nhóm “02.01-Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh”, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

- Về thủ tục hải quan và khai thuế: đề nghị bạn nghiên cứu quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện.
- Về thủ tục kiểm dịch: do thịt bò thuộc đối tượng phải kiểm dịch khi nhập khẩu, do đó bạn cần nghiên cứu quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 18/3/2006 và Thông tư 11/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN nêu trên.

III. Câu hỏi: Kính gời Ban Tư Vấn!

Cty chúng tôi hiện có một lô hàng nhập khẩu thịt bò từ Mỹ về bằng đường hàng không với thông tin tên hàng như sau:
Thịt thăn nội bò Mỹ không xương đông lạnh (Frozen Beef Choice Tenderloin) , Mã hàng hóa 02023000

Hiện nay lô hàng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất - Tp HCM

Xin vui lòng tư vấn cho cty chúng tôi về thủ tục để đăng ký nhập khẩu cho lô hàng này:
1. Thủ tục nhập khẩu 
2. Thuế nhập khẩu
3.Các thủ tục có liên quan để hòan tất dăng ký cho lô hàng này.

Xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời: 
Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:
1. Về chính sách mặt hàng:
- Điều 1 Chương II Mục 2 Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: “Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm từ thịt, phủ tạng, phụ phẩm của động vật quy định tại mục I của Danh mục này ở dạng tươi sống, hun khói, phơi khô, sấy, ướp muối, đông lạnh, đóng hộp;”
- Điểm 1 công văn số 4058/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2010 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định: 
“Đối với động vật và sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu:
Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng nhập khẩu các loại phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh; kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan hàng hóa.
Chi cục Hải quan cửa khẩu chỉ thông quan hàng hóa khi đã có kết quả được nhập khẩu của cơ quan kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.”
Đề nghị bạn căn cứ theo các quy định dẫn trên để thực hiện.
2. Về thủ tục hải quan:
- Đối với thủ tục hải quan truyền thống: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Từ ngày 01/11/2013, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Đối với thủ tục hải quan điện tử: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
3. Về thuế nhập khẩu:
Căn cứ theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, mặt hàng với mã hàng hóa 0202.30.00 có thuế suất thuế nhập khẩu 14%.

Nguồn: Tổng cục HQ & HQ Đồng Nai

Ngày đăng: 13/04/2016